Regulament de organizare și desfășurare a concursului de interpretarea a studiilor „Brillante” Ediția a III-a.